Berita Ragam

10 Contoh Puisi Bahasa Jawa tentang Sekolah hingga Alam. Lengkap!

3 menit

Sebelum kamu membuat puisi bahasa Jawa, coba dulu deh lihat contohnya terlebih dahulu. Nah, kali ini 99.co Indonesia telah menghimpun kumpulan contoh puisi bahasa Jawa yang bisa kamu simak dalam artikel ini.

Apakah Property People suka dalam menulis puisi? Puisi apa yang sering kamu buat?

Banyak sekali orang yang menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan puisi, baik membuat ataupun membacanya.

Puisi-puisi tersebut dapat dibuat dengan berbagai bahasa, adapun salah satunya adalah bahasa Jawa.

Dalam budaya Jawa, puisi sering disebut dengan geguritan.

Biasanya, karya sastra ini digunakan untuk menyampaikan isi hati, memberi pelajaran, dan pengingat bagi pembaca.

Sebagai suatu bentuk karya seni sastra, geguritan tradisional juga menawarkan keindahan tersendiri terutama yang berwujud permainan atau pengolahan bahasa.

Berikut 99.co Indonesia hadirkan kumpulan contoh puisi bahasa Jawa yang bisa kamu lihat dalam uraian di bawah ini.

Contoh Puisi Bahasa Jawa Geguritan

menulis

Puisi Bahasa Jawa tentang Sekolahku

Sekolahku

Sekolahanku

Panggonan anggonku golek ilmu

Sekolahanku

Diwulang dening Bapak-Ibu guru

Sekolahanku

Sinau, maca buku

Ing panggonan iki

Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

Ing panggonan iki

Aku diajari marang kanca aja srei

Diparingi PR kanggo gladhen

Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

Aku percaya

Sanajan abot kudu dilakoni

Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi

Kareben ngesuk dadi wong kang ajimiguna tumprap bangsa lan nagari

Aku Seneng Sekolah

Aku seneng sekolah

Ing sekolah katah kanca

Lan aku mesti nyanyi, dholanan lan warnani

Aku mesti dolanan prosotan

Jungkat jungkit lan dolanan mlayu-mlayuan

Guru ing sekolah katah penyayang

Shing ngewangi aku

Nulis, warnai, lan nyanyi

Tralala tralili

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Aku iso ngitung

Aku biso warnani motor mabu

Sabtu Bersih

Dina sabtu eng wanci injing

Suasana tasih katon remeng
Kang tambah kluruk pitik kang gayeng

Katon siswa SMP kang nggrengseng

Wanci sekolah wiwiti pasinaon

Katah siswa kang sami pitakon

sabtu enjing kanggo lingkungan mawon

Kerjabakti resik pasinaon

Namung tekat saiyeg saeka kapti

Yambut gawe barang kanti senengen ati

Tansah sehat kang diupadi

Lingkungan sekolah kang tetep asri

Puisi Bahasa Jawa tentang Guru

Guru Dalan Uripku

Ora ngira, ora ngipi

Gusti nggawe lakuku saiki

Dadi abdining bumi pertiwi

Nggawe landhep pikiring para siwining negri

Kudu bisa digugu lan ditiru

Digugu pocapanku

Ditiru tumindaku

Supaya ora nggawe nacad jeneng guru

Nadyan kala-kala abang kuping iki

Merga tumindaking siwi

Daktampa kanthi lilaning ati

Aja nganti sepi ing kawruh

Aja pisan-pisan pikire landhep dengkul

Cancut taliwanda

Adus kringet aku lila

Adol swara lan ngelmu kanggo majuning negara

Paling Sabar

Nalika mbiyen aku sekolah, ana guru paling sabar

Yen aku salah ora nesu apa maneh mara tangan

Nanging pitutur apik seng metu agawe aku sadar

Guruku sing paling sabar

Nadyan aku dudu putrane, nanging guruku panggah nresnani

Nadyan aku dudu anake, nanging guruku panggah tlaten

Guruku sing paling sabar

Panjenengan paring wanti-wanti marang aku

Kanggo urip bisa mulya lan mukti

Aku mung bisa nyuwun marang Pangeran

Muga panjenengan terus sehat lan diparingi kesabaran

Muga panjenengan tansah pinaringan kebahagiaan

Puisi Bahasa Jawa tentang Alam

balkon apartemen mewah baverly hills

Sumber: Youtube/Qiss You TV

Esuk-Esuk

Esuk…

Esuk iki

Gini, gimah, lan giman

Bar sarapan nyeruput wedang

Maring sawah ora ngitung wayah

Tumandang ngawe buruh tani maring Bu Khadijah

Mantun lan ndamel gubuk, tunggu manuk

Rawa Pening

Ngadeg jejeg ing tepine rawa

Suwara endah angin krungu ana tainganku

Mecah kasunyinan desa tepi rawa

Angin kang sumilir

Ana ing antarane godong-godong

Srenge abang branang

Soko kulon katon nyenengake

Nganti tibaning langit penteng

Angin ing kampungku sore iki

Paru-prau nelayan satya nunggoni tekane

Diombang-ambingke ombak rawa

Prau nelayan golek iwak ing padange rembulan

Prau katon katiup angin

Nanging nelayan kuwi nora wedi

Amergo angin ombak dadi kancane saben dina

Petenge wengi kang wus sepi nyenyet

Mbulan katon mlaku soko ngetan ke ngolon

Padhang bulan madhangi pelataran

Litang-litan katon gumebyar

Kang ora kepetung driji

Mandengi jagat kang wus sepi

Contoh Puisi Bahasa Jawa Singkat

Crita Marang Aku

Senajan ora mesthi bisa mungkasi

Lilakna aku andum donyamu

Kang kebak dening kaendahan

Sing durung kasunyatan

Aku duwekmu wengi iki

Iki ragaku

Iki sukmaku

Aku lila disiksa

Nganti ora ana sisa

Apike Alam

Ati sing lara dadi waras

Yen ndeleng apike alam iki

Pikiran sing lesu dadi tuntas

Ndeleng ciptan sing Kuasa

Matur syukur marang Gusti

Sing wis nyiptake bumi iki

Lan saisine

Kita kudu ngrawat alam iki

Marang dunya kang luwih apik

Tresna

Tresna kuwi sepele

Tresna kuwi ya kowe karo aku

Tresnamu kaya surya

Nanging ya kaya samudra

Tresnamu bisa nekakake mega

Nanging saiki tresnamu kaya dahana

Awit aku mbok tinggalna

Langit data peteng

Ora ana candra apa maneh kartika

Atiku kaya bawana sing lemahe nela-nela

Maruta, kandhakna yen aku isih tresna

***

Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu ya, Sahabat 99.

Simak terus informasi menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Jika kamu sedang mencari rumah di sekitar Bandung, bisa jadi Dago Village adalah pilihan yang ideal.

Cek selengkapnya di www.99.co/id dan rumah123.com, karena kami selalu #AdaBuatKamu.
Gadis Saktika

Penulis konten di 99.co Indonesia yang senang menyelami topik politik, properti, dan KPOP.

Related Posts